Guldfisken

Guldfisken - genbrugsmedarbejdernes blad

Guldfisken er et blad på 12 sider, der udsendes til de 3.500 frivillige genbrugsmedarbejdere i Folkekirkens Nøhjælps genbrugsbutikker. Det udkommer 2 gange om året og redigeres af Inge Malmberg og Gunnar Toftlund.

Kampen for at overleve

(side 7, forår 2017 af Ole Svarre)

Hvad er migration?
Migration er den bevægelse, som mennesker og dyr foretager for at komme til steder, hvor der er de bedste muligheder for at kunne overleve.
     Selv planter migrerer. De søger til steder, hvor de har størst mulighed for at overleve, og på snedig vis spreder de deres frø  til steder,  hvor  de nye planter kan få de bedste vækstbetingelser.
     Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsætte så længe, der er liv på jorden. Det er der ikke nogen, der kan lave om på, og det er vi nødt til at acceptere.

Sæson-migration
I perioder migrerer mennesker og dyr til andre områder for at overleve, men de vender senere de tilbage til deres oprindelige opholdssted, når mulighederne her igen er egnet til overlevelse. Mange mennesker rejse i visse perioder til et andet sted for at tjene penge til familien derhjemme, så den kan overleve.
     Eskimoerne havde f.eks. både en sommer- og en vinterboplads, mens mange nomader til stadighed er på vandring efter egnede græsningsarealer til deres dyr.
     Nogle fugle er standfugle, fordi der er føde nok til dem på stedet, mens andre er trækfugle. De er nødt til flytte andre steder hen for at overleve.
     Havets store pattedyr og fisk foretager bestemte vandringer efter føde eller for at finde velegnede områder, hvor de kan formere sig.

Flygtning
eller immigrant
Der er stor forskel på at være flygtning og at være  immigrant.
En flygtning er et menneske, der personligt er forfulgt på grund af f.eks. krig. Men der kan være mange andre årsager til, at man kan betegnes som flygtning.
     En immigrant er derimod en person, der flytter et andet sted hen for at skaffe sig bedre muligheder for at overleve eller blot for at skabe sig en bedre økonomisk tilværelse for sig selv eller for sin familie.
     Mennesket har, lige siden chimpansen udviklede sig til det opretstående menneske, været immigrant.
    Langt tilbage i tiden levede der ingen mennesker i Danmark, men på et eller andet tidspunkt begyndte folk at immigrere hertil.
     Indvandringen eller migrationen til Danmark skete ikke blot den gang, men den er fortsat lige siden. Derfor er du og jeg ligesom alle andre i Danmark et produkt af mange forskellige indvandrende mennesker.
     Det bør vi være stolte af, for det har skabt det unikke menneske med dets mange egenskaber.

Flere flygtninge
Flere immigranter
Nej, nu er det nok!
Er det ikke det, vi hører hele tiden? Vi har fået alt for mange.
Vi har ikke råd til flere.
De vil tage vores velstand.
De vil ændre vores kultur.
De vil lave vores samfund om.
De vil os kun det onde
De vil.......
Men er det nu sandt?

Vores fælles jord
Vi har lige siden tidernes morgen udnyttet vores jord. Vi har taget den til os som vores private ejendom, og den, der var stærkest, har tage den største del.
     Vi har brugt og misbrugt den, men ejer vi i virkeligheden noget, når det kommer til stykket, for jorden er da vores fælles ejendom? Ikke!
     Har vi ret til at forbyde indvandring af flygtninge og immigranter til vores land? Vel ikke.
Hvis vi mener, at jorden er fælles for alt levende, kan vi så lukke vore grænser for mennesker, og samtidig  tillader dyr og planter at immigrere.
     Eksisterer den private ejendomsret så i grunden slet ikke? Nej, det gør den ikke, hvis vi tør være ærlige.
     De ting, vi ”ejer”, er noget, vi har lånt af Moder Jord, og strengt taget tilhører det jorden og er derfor fælleseje.
     Det er en absurd tankegang at tro, at vi kan eje jorden og give den i arv til vore efterkommere.
     Har det mest intelligente dyr - mennesket - mere ret til jorden end alt andet levende?
     Nej - det kan ikke være tilfældet, men det tror vi, og derfor er der mange, der ønsker at sætte grænsebomme op for at beskytte, alt det, som vi tror, vi ejer.


Kan vi være det bekendt -
og kan vi forsvare det
over for de nødlidende
i den menneskeskabte
barske verden?