Her kan du se mine første bogudgivelser

Fuglegylp - Den første bog

Fuglegylp. 
Min første udgivelse var et særnummer i tidsskriftet, Natur og Museum, 1957 udgivet af Naturhistorisk Museum i Århus. 
   I hæftet om fuglegylp udarbejdede jeg en bestemmelsesnøgle over de mest almindelige danske fugles gylp.
   Hæftet er nu udsolgt, men kan lånes på biblioteket.


Biologi 1-5 til den grønlandske skole

Biologi 1-5
Mens jeg opholdt mig som skoledistriktsleder i Thule bad Ministeriet for Grønland mig om, at skrive nogle biologibøger til den grønlandske skole. 
   Efter hjemkomsten fra Grønland blev jeg færdig med biologisystemet, der kom til at bestå af 5 bøger med arbejdshæfter og lærervejledninger. 
   Bøgerne har været anvendt siden 1963, men de er nu slidt op. Først i dette århundrede er de blevet afløst af nye bøger med hovedtitlen: BIOLOGIK.


Nunatta naasuiGrønlands flora i farver NUNATTA NAASUI
I biologibøgerne havde Th. Foerson leveret tegninger af en hel del grønlandske planter. Dem ville Ministeriet for Grønland have samlet i en lille bog. 
   Vi blev dog enige om at udvide antallet af grønlandske planter og forsøge af lave en flora først og fremmest beregnet til det grønlandske skolevæsen. 
   Vi fik Finn O. Kapel, der underviste i Nuuk, til at være medforfatter til bogen, der blev den første flora i farver over grønlandske planter.
   Grønlands flora i farver blev meget populær ikke blot i skolen, men også for de mange blomsterinteresserede, der boede i Grønland.
   Floraen blev gennemillustreret af Th. Foersom, og Finn O. Kapel og jeg stod for den danske tekst, mens Isak Heilmann mesterligt oversatte den til grønlandsk. 
   Første udgave i 1971 og 3. udgave i 1997. Bogen er særdeles anvendelig både i den grønlandske skole, blandt de planteinteresserede i Grønland og for de turister, som opdager, at Grønland også er et "grønt" land med en mangfoldighed af smukke planter.
   Bogen forhandles bl.a. på alle turistkontorer og boglader i Gønland.