Nogle små glimt fra utallige rejser i Grønland.

© Ole Svarre