Mine udgivelser på forlaget Gyldendal
Grønland - natur, dyr og planter er skrevet til børn på mellemtrinnet i den danske folkeskole.
   I hæftet fortælles der om  landet og om det dyre- og planteliv, der udfolder sig i det store arktiske land, der er over 50 gange så stort som Danmark.    
   Udover at beskrive de store kendte pattedyr, så fortælles der også om planternes og insekternes mangfoldighed. 
   Hæftet er på 32 sider. Det er nu udsolgt, men kan lånes på biblioteket. 

Byen - natur og miljø fortæller om det dyre- og planteliv, der udfolder sig i byerne, hvor de fleste mennesker bor. 
   Formålet med hæftet har været at vise børn i 10-12 års alderen, at de ikke behøver at tage ud på landet for at opleve og iagttage dyr og planter.
   I hæftet fortælles om, hvordan mange landsbyer voksede op og blev til byer, om hvordan mennesket ubevidst kom til at ændre på det oprindelige miljø og om de konsekvenser, det har fået for naturen.
32 sider - udsolgt. Kan lånes på biblioteket.


Europa - natur og miljø er en af bøgerne i Gyldendals Europaserie. Den er beregnet for de ældste elever i folkeskolen.
   Europa er en verdensdel, der stort set danner en naturlig enhed, men alligevel lever planter, dyr og mennesker under meget forskellige forhold.
   I bogen fortælles om nogle af de forskelle, naturen har skabt, og om hvordan mennesket har ændret på den oprindelige natur. 
   Det har givet Europas índbyggere nogle fordele, men det har også skabt problemer. Disse problemer samt de konsekvenser, det vil få for Europas planter, dyr og mennesker, berettes der om i bogen.
   Bogen er på 104 sider. Den og arbejdshæftet er udsolgt, men kan lånes på biblioteket.